Начало

Продукти по рецепта

Начало Продукти по рецепта
По рецепта
Не се продава онлайн

NETTACIN eye drops 3mg/ml x 15


По рецепта
Не се продава онлайн

OMALGIN 500mg x 20 tabl


По рецепта
Не се продава онлайн

AGAPURIN 100mg x 60 dr


По рецепта
Не се продава онлайн

AGAPURIN SR 400mg x 20 tabl


По рецепта
Не се продава онлайн

AGAPURIN SR 400mg x 60 tabl


По рецепта
Не се продава онлайн

AGAPURIN SR retard 600mg x 20 tabl


По рецепта
Не се продава онлайн

AGEN 5mg x 30 tabl


По рецепта
Не се продава онлайн

ALPHA D3 1mcg x 30 caps


По рецепта
Не се продава онлайн

ALVANOCYT 450mg x 60 tabl


По рецепта
Не се продава онлайн

ALVOKAST 10mg x 28 tabl


По рецепта
Не се продава онлайн

AMOKSIKLAV 125mg/31,25mg/5ml 100ml susp


По рецепта
Не се продава онлайн

AMOKSIKLAV 312,5mg/5ml 100ml susp


По рецепта
Не се продава онлайн

AMOKSIKLAV 400mg/57mg/5ml 140ml susp


По рецепта
Не се продава онлайн

AMOKSIKLAV 500mg/125mg x 16 tabl


По рецепта
Не се продава онлайн

AMOKSIKLAV 875mg/125mg x 20 tabl


По рецепта
Не се продава онлайн

ASBIMA 5mg/160mg x 30 tabl


По рецепта
Не се продава онлайн

ASBIMA HCT 10mg/160mg/12.5mg x 28 tabl


По рецепта
Не се продава онлайн

ASBIMA HCT 5mg/160mg/12.5mg x 28 tabl


По рецепта
Не се продава онлайн

AZATRIL 100mg/5ml gran 20ml


По рецепта
Не се продава онлайн

AZATRIL 200mg/5ml gran 20ml