Предвид извънредната ситуация, доставката на поръчаните от вас продукти би могла да се забави повече от 3 работни дни. Благодарим за търпението ви.

MICROLIFE електронен термометър МТ17К1

Код: 17333
12,30 лв.
+ бр.Количество
Безплатна доставка над 50.00 лв. Проверка на пратката Връщане на продкута до 15 дни - научи повече
Сподели в

ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОМЕТЪР МИКРОЛАЙФ MT17K1

Описание на термометъра
1. Бутон Вкл./Изкл (ON/OFF)
2. Дисплей
3. Капак на отделението за батериите
4. Измервателен сензор

Важни инструкции за безопасност
Инструментът трябва да се използва само за измерване на телесната температура!
Минималното време за измерване, до чуваното на звуковия сигнал, трябва да се спазва без изключение!
Не позволявайте на деца да използват инструмента без родителски контрол; някои части са достатъчно малки, за да бъдат погълнати.
Пазете инструмента от удар и изпускане!
Избягвайте огъване на върха на повече от 45°!
Избягвайте температура на околната среда над 60 °С. НИКОГА не поставяйте инструмента в кипяща вода!
За да почистите инструмента, използвайте само дезинфектанти от търговската мрежа, които са посочени в раздела "Почистване и дезинфекциране".
Препоръчително е инструментът да се тества за точност на всеки две години или след механичен удар (например след изпускане). Моля свържете се с Mlcrolife-сервиз, за да организирате теста.

Батериите и електронните уреди трябва да се изхвърлят съгласно местните приложими разпоредби, а не с битовите отпадъци.
Прочетете внимателно инструкциите, преди да ползвате този уред.
Класификация на използваните детайли - тил BF.

Включване на термометъра
За да включите термометъра, натиснете бутона Вкл./Изкл.; чува се кратък звуков сигнал, когато термометърът е включен. Извършва се проверка на дисплея. Всички сегменти се изписват на екрана. След това се появява символ "---" и мигащо "°С" или "°F" на дисплея. Термометърът е готов за използване.

Проверка за изправност
Правилното функциониране на термометъра се проверява автоматично при всяко включване на термометъра. Ако се установи повреда (неточност при измерване), това се обозначава чрез "ERR" на дисплея и измерването става невъзможно. В този случай термометърът трябва да бъде подменен.

Използване на термометъра
Изберете предпочитания от Вас метод за измерване. Когато измервате температурата, текущата температура непрекъснато е изведена на дисплея и символа "°С" мига. Ако звуковият сигнал се чуе 10 пъти и "°С" вече не мига, това означава, че измереното увеличение на температурата е по-малко от 0.1 °С в 6 секунди и че вече може да бъде разчетена измерената от термометъра стойност.
За да удължите живота на батерията, изключете термометъра чрез кратко натискано на бутона Вкл./Изкл. В противен случай, термометърът автоматично ще се изключи след 10 минути.

Преглед на последното измерване
Натиснете бутона Вкл./Изкл. за 2 секунди, при включване на термометъра. Ще се покаже последното измерване заедно със символа за памет "М". Натиснете бутона Вкл./Изкл. отново, за да изключите устройството.

Начини за измерване / Нормална телесна температура
В устата (орално) / 35,5 - 37,5 °С
Поставете термометъра в една от двете торбички под езика, вляво или вдясно от основата на езика. Измервателният сензор трябва да е в добър контакт с тъканта. Затворете устата и дишайте равномерно през носа, за да предотвратите повлияване на измерването от вдишания / издишания въздух.
Препоръчително време за измерване: 30 секунди.

В ануса (ректално) / 36,6 - 38,0 °С
Това е най-точният метод за измерване и е особено подходящ за бебета и малки деца. Внимателно поставете измервателния сензор на термометъра 2 до 3 см навътре в аналния отвор.
Препоръчително време за измерване: 30 секунди.

Под мишницата (аксиларно) / 34,7 - 37,3 °С
За да получите по-надеждни резултати, препоръчваме температурата да се измерва орално или ректално.
Препоръчително време за измерване: 3-5 минути независимо от звуковия сигнал.

Почистване и дезинфекциране
Използвайте тампон ИЛИ памучна кърпа напоени с алкохол (70% изопропилов) за почистване на термометъра.
Моля, никога не потапяйте в течности!

Смяна на батериите
Когато символът на обърнат надолу триъгълник се появи на дисплея, батерията е изтощена и трябва да се подмени. За да подмените батерията, отстранете капака на отделението за батерията от термометъра. Поставете новата батерия с "+" нагоре. Уверете се, че имате същия тип батерии. Батериите могат да бъдат закупени във всеки магазин за електроуреди.

Технически спецификации

    Тип: Максимален термометър;
    Обхват на измерване:32.0 °С до 42.0 °С;
        Темп. < 32,0 °С: се отчита "L" като ниска (много ниска);
        Темп. > 42.0 °С: се отчита "H" като висока (много висока);
    Точност на измерване: ± 0.1 °С между 34 °С и 42 °C;
    Работна температура: 10 - 40 °С; 15 - 95 % относителна максимална влажност;
    Температура на съхранение: -25 - +60 °С; 15 - 95 % относителна максимална влажност;
    Батерия: 1,5 / 1,55 V; LR 41;
    Препратка към стандарти: EN12470-3, клинични термометри; АSТМ E112; IEC 60601-1; IЕС 60601-1-2 (ЕМС).

Това изделие отговаря на изискванията на Директивата за медицински изделия 93/42/ЕЕС.
Запазва правото си на технически промени.

Гаранция
Гаранцията е 5 /пет/ години след датата на покупката. Повредите, предизвикани от неправилно боравене, не се покриват от гаранцията. Батерията и опаковката се изключват от гаранцията. Всички други искове за вреди се отхвърлят. Искането за гаранция трябва да се подаде с касовата бележка за закупуване. Моля, опаковайте добре дефектния инструмент и изпратете с необходимите пощенски марки до Microlife дистрибутор.

Производител: Microlife AG, Швейцария.

 

БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА за поръчки над 50 лв. БЕЗ ЗНАЧЕНИЕ ОТ ТЕГЛОТО!
 

Цена от - до: 

Цена на доставка:

  •     0 - 25 лв.

          3,90 лв.

  •     25 - 50 лв.

          3,80 лв.

  •     над 50 лв.

Безплатна