Назад

В наличност

EXODERIL MAXI лак 5% 50mg/ml - 2.5ml

Код:

34654

Марка:

Производител:

SANDOZ

39.19 лв
Picture

Безплатна доставка над 50.00 лв.

Picture

Провери пратката Научи повече

Picture

Експресна доставка за София град

EXODERIL MAXI лак 5% 50mg/ml - 2.5ml

ЕКЗОДЕРИЛ МАКСИ лак 5% 2.5 мл

Листовка: информация за потребителя
Екзодерил Макси Лак 5% лечебен лак за нокти
Exoderil Maxi Lak 5% medicated nail lacquer
аморолфин (amorolfine)

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашия лекар или фармацевт.
Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
Ако след 3 месеца не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

Какво съдържа тази листовка
1. Какво представлява Екзодерил Макси Лак и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Екзодерил Макси Лак
3. Как да използвате Екзодерил Макси Лак
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Екзодерил Макси Лак
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Екзодерил Макси Лак и за какво се използва

Екзодерил Макси Лак се използва за лечение на гъбични инфекции на ноктите при възрастни. Трябва да се използва само ако е засегната горната половина или страните на нокътя. Активното вещество аморолфин предотвратява растежа на гъбички и ги убива.

Екзодерил Макси Лак действа срещу широк кръг от чувствителни към аморолфин гъбични видове, като дрожди, кожни гъбички и плесени. Въпреки това, бактериите не са чувствителни към аморолфин.

Ако след 3 месеца не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Екзодерил Макси Лак

Не използвайте Екзодерил Макси Лак

    ако сте алергични към аморолфин или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Екзоролфин Лак, ако имате:

    диабет;
    слаба имунна система или приемате терапия за потискане на имунната функция;
    нарушено кръвообращение в ръцете и краката;
    силно увреден или инфектиран нокът;
    ако в миналото сте имали нараняване на ноктите, заболяване на кожата, наречено псориазис, други хронични кожни заболявания, подуване, пожълтяване на ноктите, в комбинация с нарушения на дишането, болезнени нокти, изкривени / деформирани нокти или други нарушения около нокътя.

Избягвайте употребата на изкуствени нокти по време на лечението с Екзодерил Макси Лак.

Все още няма опит при пациенти с възпалителни процеси около нокътя, диабет, нарушено кръвообращение, недохранване, злоупотреба с алкохол или при деца и бебета.

Когато използвате органични разтворители, носете непропускливи ръкавици, защото иначе слоят от Екзодерил Макси Лак ще бъде премахнат.

Избягвайте контакт на лака с очите, ушите или лигавиците. Ако попадне в очите или ушите, незабавно го измийте с вода и се свържете с Вашия лекар или фармацевт.

Деца и юноши
Не се препоръчва лечение на деца и юноши поради липса на опит.

Други лекарства и Екзодерил Макси Лак
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

Бременност и кърмене
Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.
Екзодерил Макси Лак не трябва да се използва по време на бременност и кърмене, освен ако Вашият лекар не Ви го е назначил изрично.

Шофиране и работа с машини
Екзодерил Макси Лак не повлиява способността за шофиране и работа с машини.

3. Как да използвате Екзодерил Макси Лак
Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

За локална употреба. Да се нанася върху засегнатите нокти.
Нанасяйте Екзодерил Макси Лак веднъж седмично върху засегнатите нокти на ръцете или краката.

Спазвайте следните указания за употреба:

    Всеки път, преди да нанесете лака за нокти, изпилете засегнатите части от нокътя (особено повърхността на нокътя), колкото е възможно повече с една от приложените пилички. Предупреждение: Не използвайте върху здрави нокти пиличка, която е използвана за лечение на засегнати нокти.
    След това извадете от опаковката тампон, напоен с течност. С него почистете повърхността на засегнатите нокти и отстранете остатъците от лака. Един тампон е достатъчен за почистване на всички засегнати нокти. Може да използвате също и обикновен лакочистител.
    Потопете шпатулата, приложена към лака за нокти. Не я избърсвайте върху гърлото на бутилката. Потапяйте отново шпатулата за всеки засегнат нокът.
    Нанесете лака за нокти върху цялата повърхност на нокътя.
    Внимателно затворете бутилката веднага и почистете шпатулата, като използвате тампона, напоен с лакочистител.
    Оставете нанесения лак да изсъхне около 3-5 минути.

Не използвайте декоративен лак за нокти по-рано от 10 минути след нанасянето на Екзодерил Макси Лак.

Преди да използвате отново бутилката, отстранете остатъците от лак или слоевете от декоративен лак и изпилете ноктите си отново. Почистете ноктите си с приложения тампон и нанесете отново Екзодерил Лак, както е описано.

Допълнителни съвети, които подпомагат лечението
Кърпите за ръце трябва да се перат възможно по-често на температура от най-малко 60 °С. Проветрявайте обувките и ги оставете да изсъхнат.

Продължителност на лечението
Гъбичните инфекции често са много упорити. Следователно, използвайте Екзодерил Макси Лак без прекъсване, докато засегнатите нокти израснат отново напълно здрави. За тази цел обикновено е необходим период от 6 месеца за ноктите на ръцете и 9 до 12 месеца за ноктите на краката. Въпреки това, ако няма подобрение след 3 месеца, трябва да се консултирате с Вашия лекар.

Ако случайно сте погълнали Екзодерил Макси Лак
Ако това се случи, незабавно се свържете с Вашия лекар, фармацевт или най-близката болница.

Ако сте пропуснали да използвате Екзодерил Макси Лак
Когато си спомните, започнете приложението на продукта отново, веднъж седмично както преди.

Ако спрете употребата на Екзодерил Макси Лак
Не спирайте употребата на лака преди Вашият лекар да Ви каже или ноктите Ви да израснат отново напълно здрави. Ако спрете прекалено рано, инфекцията Ви може да се възобнови.

Ако имате допълнителни въпроси относно употребата на това лекарство, обърнете се към Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Нежеланите реакции могат да се появят със следната честота:

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):

    алергична реакция.

Редки (могат да засегнат до 1 на 1000 души):

    промяна в цвета на нокътя;
    ноктите стават чупливи или крехки.

Много редки (могат да засегнат до 1 на 10 000 души):

    парене на кожата.

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка на честотата):

    зачервяване на кожата, сърбеж;
    възпаление на кожата на мястото на приложение;
    копривен обрив, мехури.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез националната система за съобщаване:

Изпълнителна агенция по лекарствата,
ул. „Дамян Груев" № 8,
1303 София,
уебсайт: www.bda.bg.

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Екзодерил Макси Лак

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета на бутилката след „Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Бутилка от 2,5 ml и 3 ml
След първо отваряне: 6 месеца.

Бутилка от 5 ml
След първо отваряне: 9 месеца.

Съхранявайте опаковката плътно затворена. Съхранявайте лечебния лак за нокти далеч от огън или пламъци (алкохолната основа е запалима).

Изхвърлете лекарството, ако се развали, напр. втвърди.

Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.
Неизползваният лекарствен продукт или отпадъчните материали от него трябва да се изхвърлят в съответствие с местните изисквания.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Екзодерил Макси Лак
Активното вещество е: аморолфин под формата на хидрохлорид.
Всеки ml съдържа 55,7 mg аморолфин хидрохлорид, еквивалентно на 50 mg аморолфин (5% w/v аморолфин).

Всяка бутилка от 2,5 ml съдържа 139,3 mg аморолфин хидрохлорид, еквивалентен на 125 mg аморолфин.
Всяка бутилка от 3 ml съдържа 167,1 mg аморолфин хидрохлорид, еквивалентен на 150 mg аморолфин.
Всяка бутилка от 5 ml съдържа 278,5 mg аморолфин хидрохлорид, еквивалентен на 250 mg аморолфин.

Останалите съставки са: безводен етанол, амониев метакрилат кополимер (тип А), етилацетат, бутилацетат, триацетин.

Как изглежда Екзодерил Макси Лак и какво съдържа опаковката
Екзодерил Макси Лак е лечебен лак за нокти. Той е бистър разтвор.
Екзодерил Макси Лак е опакован в бутилки от кафяво стъкло тип I или тип III, с капачка от HDPE с тефлоново покритие.

Видове опаковки: 2,5 ml, 3 ml, 5 ml.

Всички опаковки съдържат 30 почистващи тампона с алкохол (напоени с изопропилов алкохол за отстраняване на лечебния лак и опаковани в компонентно фолио), 10 шпатули и 30 пилички за нокти.

Не всички видове опаковки могат да бъдат пуснати в продажба.

Притежател на разрешението за употреба:
Sandoz d.d., Словения.

Производители:
Stradis, Франция.

Farmaclair, Франция.

Lek Pharmaceuticals d.d., Словения.

 

Плащане и доставка

Безплатна доставка за поръчки над 50 лв. без значение от теглото!
Цена от - доЦена на доставка
0 - 25 лв.4, 50 лв.
25 - 50 лв.4, 50 лв.
над 50 лв.Безплатна

* Доставката се осъществява в рамките на 3 работни дни до посочения адрес, след потвърждение на поръчката.
/ не важи по време на натоварени кампании - CYBER коледа, BIG WEEKEND SALE и други /.

При заявяване на поръчка до офис на Speedy, клиентът разполага със срок от 5 работни дни от датата на доставка, в които до приеме своята поръчка. След изтичането на срока, поръчката се анулира и се връща обратно на склад в subra.bg.

Добави коментар

0

Свързани продукти