За аптеки Subra

Продажбата на Лекарствени продукти от subra.bg е строго забранена за лица под 18 години!

1. Общи условия

Флавия Фарма ЕООД е търговското дружество, вписано в търговския регистър при Агенцията по вписванията на Република България с ЕИК 204883375, с адрес: гр. София, бул. „България“ № 118, Бизнес център Абакус, ет. 3, представлявано от Боряна Венчова Стефанова. Дружеството упражнява дейността си съобразно законодателството на Република България, в т.ч. Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, Закона за защита на потребителите и Закона за защита на личните данни. Флавия Фарма ЕООД притежава съответните разрешения, по смисъла на чл. 229, ал. 2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина, за търговия на дребно с лекарствени продукти в обекта на дружеството, намиращ се на адрес: гр. София 1216, кв. Хиподрума, ул. „Уврич“, бл. 121; с ръководител Гоце Алексоски, а именно Удостоверение № АП - 1618-1/18.09.2018г. (стар - № АП-1618/15.01.2018г.), издадено от Изпълнителна Агенция по лекарствата на Република България.

Сайтът subra.bg притежава разрешение за извършване на търговия по интернет с лекарствени продукти без лекарско предписание - СЛ-36/13.04.2018 (стар-№ СЛ-42/21.12.2016) от Изпълнителна Агенция по лекарствата.

Флавия Фарма ЕООД не гарантира и не се задължава да осигури работата на сайта без прекъсване или без възникване на грешки.

Флавия Фарма ЕООД си запазва правото да променя цените без да уведомява своите потребители, както и да коригира грешки в описанието на продуктите. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовата визуализация, както и промяна на дизайна на продуктите.

2. Отговорност

Флавия Фарма ЕООД не носи отговорност за каквито и да е щети в следствие на посещението на уебсайта и информацията, публикувана в него. Флавия Фарма ЕООД не носи отговорност за неточности в тази листовка.

Промоциите, както и други преференциални условия, които са обявени в subra.bg са валидни и се отнасят само за сайта subra.bg, за продажбата на продукти от разстояние, която се осъществява през електронния сайт.

Съветите на фармацевт в онлайн чата са препоръчителни и имат за цел подпомагане избора на продукт. Същите не се ангажират с пълна и подробна преценка на здравословното състояние.

При наличието на каквито и да е съмнения за употребата на продуктите от страниците на уебсайта subra.bg препоръчваме консултация с личния лекар или фармацевт. Флавия Фарма ЕООД не препоръчва самолечение без консултация със специалист.

Флавия Фарма ЕООД строго спазва законовата уредба на Република България, но не може да даде гаранция за точността и пълнотата на предоставената в сайта информация, не изключва възможност за грешки, неточности или пропуски, поради технически или човешки фактори и не носи отговорност в тази връзка.

Флавия Фарма ЕООД не продава чрез сайта лекарства по лекарско предписание. Ако поради технически или човешки фактори, пробив на сайта от трети лица или злоупотреба с информацията на сайта без знанието Флавия Фарма ЕООД забележите нередности, моля веднага сигнализирайте:e-mail: e-apteka@subra.bg

3. Стоки. Цени на стоките

Електронният сайт www.subra.bg предлага богата гама от стоки за здравето – лекарствени продукти, които могат да се отпускат без рецепта, козметика, хранителни добавки, медицински изделия. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронната аптека www.subra.bg

Стоките, налични в сайта е възможно да не са налични във всички търговски обекти от веригата “Субра аптеки“.

Електронният сайт www.subra.bg и Флавия Фарма ЕООД не носят отговорност за:

- непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки;

- цялата информация относно предлаганите за продажба чрез електронната аптека стоки включително, но не само технически характеристики, гаранционни условия, начин на употреба и т.н. е предоставена от производителя, респективно вносителя на съответната стока, като Флавия фарма ЕООД и респективно електронния сайт www.subra.bg не носи, каквато и да е отговорност за начина, по който тази информация е предоставена, както и при печатни грешки.

- цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.

- потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

www.subra.bg си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани.

Онлайн аптека Субра не гарантира наличността на стоките към момента на приключване на поръчката. Единствената отговорност на в този случай е да върнем предварително платената сума за конкретния/те продукт/и, ако има такава.

4. Защита на личните данни

Флавия Фарма ЕООД е администратор на лични данни вписан в "Регистъра на администраторите на лични данни и на водените от тях регистри" с идентификационен номер № АП-1192/08.01.2016г. В базата данни на Флавия Фарма ЕООД информацията е напълно защитена. Данните се използват единствено за идентификация на достъпа до сайта или за изследване на потребителските мнения и подобряване качеството на обслужването. Личните данни няма да бъдат предоставяни на трети лица освен в случаите предвидени от закона.

5. Начини на плащане

Плащането може да се извърши по един от следните начини:

*Наложен платеж

*Дебитна/кредитна карта през BORICA/Вирутален ПОС терминал

*Банков път BG56UNCR70001523125072

6. Права и задължения при продажба от разстояние

Флавия Фарма ЕООД се задължава да осигури условия за правилното опаковане, транспортиране и доставяне на продуктите, така че да бъдат запазени техните качества и ефикасност. КУПУВАЧЪТ има правото да върне продукта, за негова сметка, в рамките на 3 дни от закупуването му, ако промени мнението си по каквато и да е причина, при условие, че по продукта няма следи от употреба и е в оригиналната си опаковка. При изпълнение на по-горе описаните условия след получаване на продукта Флавия Фарма ЕООД се задължават да върнат на КУПУВАЧА сумата платена за определения продукт.

7. Защита на потребителите

Срокът за отказ от направена поръчка е 3 дни считано от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето име, географски адрес и ако имате такива, телефонен номер, факс и електронен адрес, и за решението си да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата, факс или електронна поща). За да спазите срока за отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на право на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора. Действие на отказа. Ако се откажете от настоящата поръчка, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата на получаване на стоките обратно. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин. Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките за Ваша сметка, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 3 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор. Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. В случай на отказ, стоката трябва да бъде върната в запазена оригинална опаковка, с ненарушена цялост и неизползвана. При неизпълнение на тези условия запазваме правото си да откажем да приемем върнатата стока и да не възстановим сумата, платена от Вас.

При всички случаи се спазват разпоредбите на Закон за защита на потребителите.