Назад

Не е в наличност

PANTHENOL Medical spray 4,63% 130g

Код:

10067

Марка:

Производител:

CHAUVIN ANKERPH.


Последна продажна цена: 17.99 лв
Picture

Безплатна доставка над 50.00 лв.

Picture

Провери пратката Научи повече

Picture

Експресна доставка за София град

PANTHENOL Medical spray 4,63% 130g

 

Листовка: информация за потребителя

ПАНТЕНОЛ МЕДИКАЛ СПРЕЙ 4,63% дермална пяна

PANTHENOL MEDICAL SPRAY 4,63% cutaneous foam

декспантенол (dexpanthenol)

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да прилагате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 

  • Запазете тази листовката. Може да наложи да я прочетете отново.
  • Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия фармацевт.
  • Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.
  • Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

 

Какво съдържа тази листовката:

1.       Какво представлява Пантенол Медикал спрей и за какво се използва

2.       Какво трябва да знаете, преди да използвате Пантенол Медикал спрей

3.       Как да използвате Пантенол Медикал спрей

4.       Възможни нежелани реакции

5.       Как да съхранявате Пантенол Медикал спрей

6.       Съдържание на опаковката и допълнителна информация.

 

1..        Какво представлява Пантенол Медикал спрей и за какво се използва

 

Подпомага процеса на заздравяване на наранявания.

Пантенол Медикал спрей се прилага като допълнително лечение при повърхностни наранявания на кожата, включително изгаряния, както и при нараняване на лигавиците.

Ако не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ.

 

2.         Какво трябва да знаете, преди да използвате Пантенол Медикал спрей

 

Не използвайте Пантенол Медикал спрей

  • ако сте алергични към декспантенол или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6).

Пантенол Медикал спрей не е предназначен за приложение в очите.

 

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да използвате Пантенол Медикал спрей

Няма възрастови ограничения за употребата на Пантенол Медикал спрей.

Приложението при деца трябва да става само в присъствието на възрастен.

При впръскване на Пантенол Медикал спрей астматиците или пациентите страдащи от бронхо-пулмонарни заболявания (заболявания на бронхите и/или белите дробове) трябва да избягват вдишването на пропелент, защото е възможно това да предизвика дразнене на лигавицата или дори да предизвика астматичен пристъп.

 

Да не се впръсква в очите! Да не се впръсква директно в устата или носа!

Флаконът съдържа газ под налягане. Да се пази от директна слънчева светлина и от нагряване над 50оС!

След изразходване на съдържанието му не трябва да се използва сила за отварянето му или да се изгаря. Флаконът да се изхвърля само след като е напълно празен. Да не се впръсква в пламък или срещу нажежени предмети.

Да се съхранява далеч от източници на запалване, а по време на употреба да не се пуши в близост до спрея.

 

(„Означение за пожароопасност” (F+) Лесно запалим!)

Знак за съответствие TRG 300 (Technische Regeln Druckgase [(German) technical rules concerning compressed gases].

 

Други лекарства и  Пантенол Медикал спрей

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако използвате, наскоро сте използвали или е възможно да използвате други лекарства.

 

При приложение на Пантенол Медикал спрей по предназначение, взаимодействия с други лекарствени продукти не са известни.

При приложение на Пантенол Медикал спрей в гениталната или аналната област и едновременно използване на кондоми може да се стигне до намаляване здравината на разкъсване поради съдържанието на парафин в спрея и с това да се намали сигурността на кондомите.

 

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт  преди употребата на това лекарство.

 

Тъй като няма научни данни какво количество декспантенол навлиза в кръвообръщението от кожата, приложението на Пантенол Медикал спрей върху големи кожни участъци по време на бременност и кърмене би трябвало да става само ако по преценка на лекар, потенциалните ползи надвишават възможните рискове.

 

Шофиране и работа с машини

Не са необходими специфични предпазни мерки.

 

Пантенол Медикал спрей съдържа цетостеарилов алкохол

Може да причини локални кожни реакции (например контактен дерматит).

 

3.       Как да използвате Пантенол Медикал спрей

 

Винаги използвайте това лекарство точно както е описано в тази листовка. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

В случай, че не е предписан по друг начин, Пантенол Медикал спрей се нанася, респ. напръсква равномерно върху лезията един или няколко пъти дневно.

 

Начин на приложение

При приложение в областта на лицето Пантенол Медикал спрей не трябва да се впръсква директно. Препоръчва се впръскване върху ръката и нанасяне с нея върху съответната част от лицето.

Да не се впръсква в очите! Да не се впръсква директно в устата или носа!

При ползване флаконът трябва да се държи вертикално с вентила нагоре.

За да се образува качествена пяна флаконът трябва да се разклати енергично преди всяко прилагане, особено ако продуктът не е бил използван дълго време.

Възможно е при първоначалната употреба на спрея в началото за кратко да изтича само газ, преди да се появи нормалната пяна.

 

Продължителност на употреба

Не са известни ограничения за продължителността на приложение на Пантенол Медикал спрей. Тя зависи от вида и протичането на заболяването.

 

Ако сте използвали повече от необходимата доза Пантенол Медикал спрей

Много малко вероятно е предозиране с Пантенол Медикал спрей при съобразена с предписанията употреба. Въпреки това, ако случайно погълнете големи количества Пантенол Медикал спрей през устата, не се страхувайте от опасни последствия.

 

Ако сте спрели употребата на  Пантенол Медикал спрей

Тази стъпка ще застраши успеха на лечението.

Моля, продължете както е описано в раздел ”Как да използвате Пантенол Медикал спрей”

 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

4.       Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства,  това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки, че не всеки ги получава.

 

За да бъдат оценени нежеланите реакции са използвани следните степени на честота:

 

Много чести:

Повече от 1 на 10 лекувани пациенти

Чести:

По-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани пациенти

Нечести:

По-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани пациенти

Редки:

По-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10 000 лекувани пациенти

Много редки:

По-малко от 1 на 10 000 лекувани пациенти, включително отделни съобщения

 

Значими нежелани ефекти или признаци, за които да се следи и мерки, които да бъдат взети, когато сте засегнати от нежелани реакции:

В много редки случаи може да се появи непоносимост, изразяваща се в контактни алергии.

 

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев“ № 8

1303 София

Teл.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

 

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 

5.       Как да  съхранявате Пантенол Медикал спрей

 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 25° С.

Вижте предупрежденията в точка „Предупреждения и предпазни мерки”

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и етикета на флакона. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

 

Забележка за годността за употреба след отваряне:

След отваряне спреят е годен за употреба до изтичане на срока на годност.

 

6. Съдържание на опаковката и дoпълнителна информация

Какво съдържа Пантенол Медикал спрей

-        Активното вещество е 4,63 g декспантенол (dexpanthenol) в 100 g дермална пяна.

-        Помощни вещества: цетостеарилов алкохол, парафин, лек течен; восък, лек течен; пероцетна киселина; пропелент и пречистена вода.

 

Как изглежда Пантенол Медикал  спрей и какво съдържа опаковката

Флакон под налягане с дермална пяна (емулсия и пропелент)

138 ml=130 g

Притежател на разрешението за употреба

Dr. Gerhard Mann Chem.- Phar. Fabrik GmbH

Brunsbuеtteler Damm 165-173

13581 Berlin,

Германия

 

Производители

 

Dr. Gerhard Mann Chem.- Phar. Fabrik GmbH

Brunsbuеtteler Damm 165/173

13581 Berlin,

Германия

 

Bausch Health Ireland Limited

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, D24PPT3

Ирландия

 

Bausch + Lomb Ireland Limited

3013 Lake Drive

Citywest Business Campus

Dublin 24, D24 PPT3

Ирландия

 

 

Дата на последно преразглеждане на листовката: 11/2021

 

Плащане и доставка

Безплатна доставка за поръчки над 50 лв. без значение от теглото!
Цена от - доЦена на доставка
0 - 25 лв.4, 50 лв.
25 - 50 лв.4, 50 лв.
над 50 лв.Безплатна

* Доставката се осъществява в рамките на 3 работни дни до посочения адрес, след потвърждение на поръчката.
/ не важи по време на натоварени кампании - CYBER коледа, BIG WEEKEND SALE и други /.

При заявяване на поръчка до офис на Speedy, клиентът разполага със срок от 5 работни дни от датата на доставка, в които до приеме своята поръчка. След изтичането на срока, поръчката се анулира и се връща обратно на склад в subra.bg.

Добави коментар

0

Друго от същата категория