Назад

В наличност

GRIP VIS спрей за нос срещу вируси и настинка 20ml

Код:

36471

Марка:

BERLIN CHEMIE

Производител:

BERLIN-CH/MENARINI

13.79 лв
Picture

Безплатна доставка над 50.00 лв.

Picture

Провери пратката Научи повече

Picture

Експресна доставка за София град

GRIP VIS спрей за нос срещу вируси и настинка 20ml

"ГрипВис се използва за предпазване и в подкрепа на лечението на инфекции на горните дихателни пътища, причинени от вирусите на настинката. 

ГрипВис съдържа Carragelose®, вещество, извлечено от червени морски водорасли, което има свойството да обвива неспецифично вирусите на настинката и по този начин предотвратява прикрепването им към лигавицата като намалява размножаването и разпространението на вирусите, които инфектират дихателните пътища. 

 

ГрипВис може да се използва за продължителен период от време и няма риск от привикване.  

ГрипВис спрей за нос и ГрипВис спрей за гърло са подходящи за възрастни и деца над 1 година

ГрипВис спрей за нос може да се използва по време на бременност и кърмене, но ако симптомите продължат, се препоръчва консултация с лекар.

Продуктите могат да се използват от диабетици"

Продуктите ГрипВис спрей за нос и спрей за гърло са медицински изделия.

Какво представлява ГрипВис спрей за нос?

ГрипВис спрей за нос може да се използва за предпазване и лечение на грипоподобни заболявания, причинени от вируси. Образу- ва овлажняващо защитно покритие, което осигурява продължително овлажняване на носната лигавица и подкрепя естествените защитни сили на организма.

ГрипВис спрей за нос може да се използва от възрастни и деца над 1 година.

ГрипВис спрей за нос не съдържа консер- ванти. Стерилен филтър гарантира стерил- ността на разтвора дори след многократна употреба. ГрипВис спрей за нос не оказва отпушващ носа ефект.

Какво съдържа ГрипВис спрей за нос?

ГрипВис спрей за нос е прозрачен без- цветен вискозен разтвор без мирис. 1 ml разтвор съдържа 1,2 mg йота-карагенан (Carragelose®), 0,4 mg капа-карагенан, на- триев хлорид и пречистена вода.

Какви са свойствата на ГрипВис спрей за нос?

ГрипВис спрей за нос образува овлажня- ващо защитно покритие върху носната лигавица. Този течен слой служи като ме- ханична бариера срещу външни въздейст- вия и по този начин може да предпази от настинка и грипоподобно заболяване, при- чинено от вирусите на настинката.

Носът е най-честият път за инфекция с ви- русите, които причиняват настинка и гри- поподобни заболявания. Тези заболявания се причиняват от вируси, като например риновируси и коронавируси. Ако вирусите проникнат в носа, те могат да се прикрепят към лигавицата и да инфектират клетки- те на лигавицата, където се размножават 

и разпространяват. Това води до типични- те симптоми на настинка, като запушен или течащ нос, болки в гърлото и/или гла- воболие, кашлица и др.

В ранните стадии на заболяването често не е възможно да се направи разлика меж- ду настинка и грип. Грипът е потенциално сериозно заболяване. Точната диагноза трябва да се постави от лекар.

ГрипВис спрей за нос съдържа Carrage- lose®, вещество, извлечено от червени морски водорасли. Carragelose® има два основни ефекта:

  • ГрипВис спрей за нос образува защитна бариера срещу вирусите на настинката върху носната лигавица. Настинката и грипоподобните заболявания се причи- няват от голямо разнообразие от вируси, например риновируси и коронавируси. Carragelose® неспецифично обвива ви- русите на настинката и предотвратява прикрепването им към лигавицата. По този начин се намалява размножава- нето и разпространението на вирусите, които инфектират дихателните пътища.
  • ГрипВис спрей за нос образува овлажня- ващо защитно покритие. Благодарение на действието на Carragelose® това покритие се задържа по-дълго върху носната лига- вица и действа като механична бариера срещу външни въздействия. Това физи- ологично овлажняващо покритие подпо- мага естествените защитни сили на орга- низма срещу вирусите на настинката.

За какво се използва ГрипВис спрей за нос?

ГрипВис спрей за нос може да съкрати продължителността на грипоподобните заболявания и да облекчи тежестта на 

симптомите на настинката. ГрипВис спрей за нос може да намали появата на нови инфекции и последващите симптоми на настинка, дължащи се на вируси.

ГрипВис спрей за нос овлажнява носната лигавица и по този начин служи за про- филактика и в подкрепа на лечението на всички оплаквания в резултат на суха и раздразнена носна лигавица.

Дозировка и начин на приложение

След приложение ГрипВис спрей за нос об- разува защитна бариера върху носната ли- гавица. Може да се използва за защита по време на сезона на настинките или в слу- чаи на повишен риск от въздушно-капкови вирусни инфекции (пътуване, използване на обществен транспорт, закрити общест- вени места с много хора и др.).

  • При лечение на ранни симптоми на на- стинка (напр. болки в гърлото, сърбящ или течащ нос) приложението трябва да започне възможно най-рано и да продължи до отшумяването им.
  • Впръсквайте по веднъж във всяка ноз- дра най-малко 3 пъти дневно.
  • Ако се появи висока температура или няма подобрение след 1 седмица прило- жение, трябва да се консултирате с лекар.
  • За овлажняване на суха носна лигавица впръсквайте по няколко пъти във всяка ноздра няколко пъти на ден според ин- дивидуалните нужди.

Как се използва флаконът със спрей?

  • Свалете защитната капачка и натиснете помпичката няколко пъти, ако е необхо- димо, до появата на еднородна мъгла. ГрипВис спрей за нос е готов за употреба.
  • Внимателно поставете накрайника на спрея в носа, за да избегнете нараня- ване! При впръскване дръжте флакона изправен.
  • Поставете отново защитната капачка върху накрайника след употреба.

Кога не трябва да използвате ГрипВис спрей за нос?

В случай на известна свръхчувствителност към някоя от съставките.

Възможни нежелани ефекти на ГрипВис спрей за нос

Към момента не са известни нежела- ни ефекти освен много редки случаи на свръхчувствителност.

Няма известни взаимодействия.

Не са провеждани проучвания за взаимо- действия с други продукти.

Специални предпазни мерки за употреба

ГрипВис спрей за нос има локално действие. Carragelose® не се абсорбира от клетките на носната лигавица.

ГрипВис спрей за нос може да се използва по време на бременност и кърмене.

Ако симптомите продължат, трябва да се консултирате с лекар.

По хигиенни причини и за да избегнете пре- даването на микроорганизми, един флакон спрей трябва винаги да се използва само от едно лице.

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Допълнителна информация

ГрипВис спрей за нос може да се използва за продължителен период от време. Няма риск от привикване или предозиране.

ГрипВис спрей за нос съдържа естествено- то вещество Carragelose®.

ГрипВис спрей за нос е медицинско изде- лие и е клинично тестван.

ГрипВис спрей за нос не съдържа обезбо- ляващи, консерванти, съставки от живо- тински произход или вредни за атмосфе- рата газове.

ГрипВис спрей за нос не съдържа лактоза и глутен и може да се използва от диабетици.

Големина на опаковката

20 ml флакон спрей с помпа; 1 впръскване = 0,14 ml разтвор (общо 142 впръсквания).

Срок на годност

Поради специалната филтърна система разтворът остава стерилен дори след мно- гократна употреба. ГрипВис спрей за нос може да се използва до датата, обозначе- на на опаковката.

Условия за съхранение Да се съхранява между 5 °C и 30 °C.

Да се пази от светлина.

  Производител Hälsa Pharma GmbH Maria-Goeppert-Straße 5,

23562 Lübeck, Германия

Разпространява се от

Berlin-Chemie AG (Menarini Group), Glienicker Weg 125, 12489 Berlin, Германия

 Следвайте указанията за употреба!

Плащане и доставка

Безплатна доставка за поръчки над 50 лв. без значение от теглото!
Цена от - доЦена на доставка
0 - 25 лв.4, 50 лв.
25 - 50 лв.4, 50 лв.
над 50 лв.Безплатна

* Доставката се осъществява в рамките на 3 работни дни до посочения адрес, след потвърждение на поръчката.
/ не важи по време на натоварени кампании - CYBER коледа, BIG WEEKEND SALE и други /.

При заявяване на поръчка до офис на Speedy, клиентът разполага със срок от 5 работни дни от датата на доставка, в които до приеме своята поръчка. След изтичането на срока, поръчката се анулира и се връща обратно на склад в subra.bg.

Добави коментар

0